Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá (Mod) 9.6.9

Chin Thn Tam Quc-Tranh B Mod

Features and Screenshots Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá Game for Android

Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá screenshots 2

Votes: 7117 | Rating:

Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá Total Downloads: 500,000+

 • 0/5
 • 0 ratings
0 ratingsX
Very bad! Bad Hmmm Oke Good!
0% 0% 0% 0% 0%

Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá Download Apk + Mod version for android: Chiến Thần Tam Quốc là một Game SLG có đề tài chiến quốc với bối cảnh Tam Quốc diễn nghĩa, mang bạn đến với thế giới Tam quốc chân thực nhất! Toàn cảnh cuộc chiến giữa các quốc gia diễn ra trong suốt 24 giờ, hơn 300 thành ải sẵn sàng chờ bạn công đánh, danh thần võ tướng của Tam Quốc sẵn sàng an tiền mã hậu cho bạn, và hàng trăm vạn tướng sĩ đầy nhiệt huyết sẽ giúp bạn hoàn thành giấc mộng Tam Quốc! Một tác phẩm game thần thánh với phương pháp chơi kinh điển, cảm giác thân thuộc với một trải nghiệm hoàn hảo khác biệt chưa từng có! Với một Thế giới Tam quốc hỗn loạn, ai có thể đứng ra kiểm soát? Lý tưởng hào hùng làm thế nào để có thể thỏa mãn? Ào ào vũ bão cùng Chiến Thần Tam Quốc vượt qua để trở thành bá chủ một phương! Hãy bắt đầu ngay bây giờ, rung chuyển đất trời, độc bá thiên hạ!
==========Tính năng đặc sắc:=========
– Có thể chơi trên trình duyệt Web và điện thoại, đồng bộ số liệu thực tế
– Tự huấn luyện quân đội, chiêu mộ anh hùng từ Tam Quốc, và chinh chiến Tam Quốc
– Phương pháp chơi và hệ thống server đa dạng, giúp bạn chinh phục thiên hạ
– Tiến hành thảo luận kế hoạch và chiến lược trực tiếp với bạn bè.
War Than Three Kingdoms is a strategy game themed SLG country with the Three Kingdoms context, bringing to the world the most authentic of the Three Kingdoms! Panorama of war between nations takes place in 24 hours, more than 300 of the frontier ready to be beaten, lists martial spirit of the Three Kingdoms ready for your post-code security money, and hundreds of thousands of passionate artists minister blood will help you complete the dream of the Three Kingdoms! A holy game works with the classic approach, sense of belonging to a different perfect experience ever! With a chaotic world of the Three Kingdoms, one can stand out of control? Heroic ideal how to satisfy? Rushing rushing and pass the Three Kingdoms War Than to become a hegemonic way! Let’s start right now, shaking the earth and sky, spread malicious galaxy!
========== Special feature: =========
– Can be played in web browsers and phones, and the actual data
– Self-trained troops, recruited from the Three Kingdoms heroes, and fighting in the Three Kingdoms
– Method and system server game diversity, help you conquer the galaxy
– To discuss and plan strategies directly with friends.
1.Thêm tướng mới: chuyển sinh M.V.Lộ và Cao Thuận
2.Thêm quan văn mới: Pháp Chính
3.Thêm chức năng mới: Con Đường Đế Vương
4.Thêm skin mới: skin của M.V.Lộ
5.Tối ưu hóa các chức năng trong game

Game Title : Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá
Version  :
Category : Strategy
MOD Added Date :

Mod Features:

Since this actioned packed sport is too costly to buy items, downloading mod apk will be the perfect solution. So get it from our website (apkdry.com) with the following things.

 1. Unlimited Gems.
 2. Infinite Money/Coins.
 3. All Strings Unlocked.
 4. Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá Pro version.

Whats new?

 • Bug Fix
 • Some New Features
 • New Version Updated
 • Download links working Very Fast

Download Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá (MOD, Unlimited Money) for android

Download Size : 61MB | Requirements :

 • Direct Download, No login, No virus

Download APK MOD from secure server

Install Chiến Thần Tam Quốc-Tranh Bá From Google Play

Post Comment